HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 92

Nowy projekt podnoszący jakość kształcenia

Rozpoczynamy w naszej szkole realizację projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie minimum 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z 6 szkół mieszczących się na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (SP1, SP3, SP4, SP5, SP6, ZSP1) oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego w tych placówkach poprzez:

-  realizację  zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających,

-  stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych,

- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK,

- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.

W roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 nasi uczniowie z klas IV – VII skorzystają z bezpłatnych dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia). Zajęcia te będą prowadzone w grupach w oparciu o opracowane przez nauczycieli autorskie programy. Zakłada się, że z zajęć dodatkowych skorzysta ok. 120 uczniów.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Protokół z rekrutacji

Deklaracja udziału w projekcie

Wzór oświadczenia uczestnika

Rezygnacja z udziału w projekcie