HOT-INFO

Odsłony: 779

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września 2018r. (poniedziałek)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018r. (niedziela)

– 31 grudnia 2018r. (poniedziałek)

3.

Ferie zimowe

28 stycznia 2019r. - 10 lutego 2019r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia (czwartek)

– 23 kwietnia (wtorek) 2019r.

5.

Egzamin gimnazjalny dla klas trzecich

cz. humanistyczna

cz. matematyczno – przyrodnicza

cz. językowa

10 kwietnia 2019r. (środa)

           11 kwietnia 2019r. (czwartek)

   12 kwietnia 2019r. (piątek)

6.

Egzamin ósmoklasisty

język polski

matematyka

język angielski

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

           16 kwietnia 2019r. (wtorek)

   17 kwietnia 2019r. (środa)

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze zgodnie z wcześniej zgłoszoną do wychowawcy deklaracją rodziców.

·         2 listopada 2018r. (piątek)

·         15-16-17 kwietnia 2019r. (trzy dni egzaminu ósmoklasisty)

·         2 maja 2019r. (czwartek)

·         29 kwietnia 2019 r. (na wniosek rodziców)

·         30 kwietnia 2019 r. (na wniosek rodziców)

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r. (piątek)

9.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

 

Kategoria: