HOT-INFO

Tomasz Ciechański

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy VI sportowej: piłka siatkowa – dziewczynki, piłka nożna - chłopcy, odbędą się w następujących terminach:

22 maja 2019 r. godz. 16:30 stadion przy ulicy budowlanej – chłopcy

4 czerwca 2019 r. godz. 16:40 hala sportowa SP 1 – dziewczynki

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez rodziców. Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Ciechański

             Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że 22 maja 2019 roku zgodnie z zaplanowanym kalendarzem przypada dzień otwarty przeznaczony na indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami. Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I - VIII i klas III gimnazjum na spotkanie z przedstawicielem policji, które odbędzie się w hali sportowej  o godz. 17:00. Temat prelekcji "Nadużycia i konsekwencje niewłaściwego korzystania z Internetu".

Tomasz Ciechański

Informacja dla rodziców i uczniów .

 

Zgodnie z przyjętym kalendarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole w dniach 29 – 30 kwietnia 2019 r. i 2 maja 2019 r. nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzja rodziców podjęta na wrześniowych spotkaniach). Zapewniamy zajęcia opiekuńcze w ramach działalności świetlicy szkolnej.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 24 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

Informacja dla uczniów i rodziców klas 1 – 7 i III gimnazjalnych

 

Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019 w związku z egzaminami ósmoklasistów w naszej szkole w dniach 15 – 16 – 17 kwietnia 2019 roku nie ma zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1 – 7 i III gimnazjalnych.