HOT-INFO

Administrator
Odsłony: 83

Osoby, które do grudnia korzystały z dofinansowania do obiadów zobowiązane są jak najszybciej dostarczyć nową decyzję do intendenta, a w przypadku jej braku należy uiścić opłatę za obiady za styczeń w kwocie 63 zł do dnia 10 lutego na rachunek bankowy szkoły. 

Intendent

Kategoria: