HOT-INFO

p. E. Kurowska
Odsłony: 305

Płatności za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
19 9226 0005 0024 4616 2000 0020
 / Bank Spółdzielczy/
(do dnia 10 każdego miesiąca)

W tytule przelewu należy wpisać "płatność za obiady", imię i nazwisko ucznia, klasę.
Osoby, które wpłacają za obiady przelewem proszone są o ustalenie opłaty za bieżący miesiąc z intendentem szkoły 
pod nr tel. (25) 758-21-22 wew. 115

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do  godz. 9:00 tego samego dnia. 

Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy odpisach przy opłacie za następny miesiąc.

   Opłata za obiady w LISTOPADZIE wynosi 66,50 zł;

Dla „0” oddziałów 10- godzinnych wynosi 133,00 zł (osoby bez odliczeń)

 

Wpłaty w szczególnych przypadkach będą  przyjmowane u intendenta

 w  dniach od   05 – 10 LISTOPADA 2018 r.

pokój nr 8 /parter/

Płatności za posiłki oddziałów 10- godzinnych dokonywane są wyłącznie na podany powyżej rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 1

Kategoria: