HOT-INFO

p. Eliza Kurowska
Odsłony: 1830

PŁATNOŚĆ ZA M-C LUTY

Kwota do zapłaty za m-c luty JEST DOSTĘPNA W WIADOMOŚCIACH W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM. Osoby, które dostały więcej niż jedną wiadomość (mają więcej niż jedno dziecko na obiadach) - pierwsza wiadomość oznacza dziecko z młodszej klasy

Jeżeli ktoś nie dostał wiadomości - proszę o kontakt z intendentem w celu ustalenia kwoty.

Bardzo proszę osoby, które zapłaciły za luty, aby w marcu nie płaciły, tylko poczekały z płatnością do kwietnia.

Odziały 0a, 0b i 0c dostanę informację o płatności za pośrednictwem wychowawcy.

 

STAWKA ŻYWIENIOWA

-dla oddziałów Przedszkolnych 0a i 0b wynosi 7,00 zł

-dla uczniów 0c, klas SP i oddziałów gimnazjalnych wynosi 3,50 zł


ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO I TERMINU PŁATNOŚCI
Od stycznia 2019 r. płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
95 9226 0005 0024 4616 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
(w tytule płatności należy wpisać: „płatność za obiady”, imię i nazwisko ucznia, klasę).

Opłatę dokonujemy z DOŁU, tzn. do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu żywionym

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.

 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI W PRZYPADKU CHOROBY

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do godz. 9:00 tego samego dnia.
Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy płatności.


 

Kategoria: