HOT-INFO

p. Eliza Kurowska
Odsłony: 1196

Aktualizacja 2.01.2019 r.:

Opłata za posiłki w styczniu wynosi: 63,00 zł - dla uczniów oddziałów szkolnych i 5-godzinnych oddziałów przedszkolnych.

Dla „0” oddziałów 10 - godzinnych opłata ustalana jest indywidualnie po uwzględnieniu dyżuru feryjnego – informacja będzie wklejona do "zeszytu korespondencji z rodzicami".

Proszę przestrzegać terminu płatności – opłatę należy uiścić do 10 lutego 2019r.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!!!!
Od stycznia 2019 r. płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
95 9226 0005 0024 4616 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
(w tytule płatności należy wpisać: „płatność za obiady”, imię i nazwisko ucznia, klasę).

Wszelkie nadpłaty za okres wrzesień - grudzień będą do odbioru w gotówce u intendenta w pok. nr 8 od 14 stycznia. Proszę o tym pamiętać!

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do godz. 9:00 tego samego dnia.
Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy odpisach przy opłacie za następny miesiąc.

Wpłaty w szczególnych przypadkach będą przyjmowane u intendenta pokój nr 8 /parter/.

Płatności za posiłki oddziałów 10 - godzinnych dokonywane są wyłącznie na podany powyżej rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Do dnia 11.01.2019 r. intendent jest na zwolnieniu lekarskim.

Kategoria: