HOT-INFO

p. Eliza Kurowska
Odsłony: 2054

PŁATNOŚĆ ZA M-C KWIECIEŃ

W dzienniku elektronicznym wysłałam wiadomości odnośnie płatności za m-c kwiecień pierwszy mail jest za młodsze dziecko, a drugi - za starsze.

Termin płatności - 10 maja

Odziały 0a, 0b i 0c dostaną informację o płatności za pośrednictwem wychowawcy w zeszytach do korespondencji. Będą tam też informacje o płatności za obiady za rodzeństwo.

 

STAWKA ŻYWIENIOWA

-dla oddziałów Przedszkolnych 0a i 0b wynosi 7,00 zł

-dla uczniów 0c, klas SP i oddziałów gimnazjalnych wynosi 3,50 zł


ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO I TERMINU PŁATNOŚCI
Od stycznia 2019 r. płatności dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:
95 9226 0005 0024 4616 2000 0010 /Bank Spółdzielczy/
(w tytule płatności należy wpisać: „płatność za obiady”, imię i nazwisko ucznia, klasę).

Opłatę dokonujemy z DOŁU, tzn. do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu żywionym

 

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.

 

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI W PRZYPADKU CHOROBY

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać intendentowi szkoły bezpośrednio lub pod numerem telefonu (25) 758-21-22 wew. 115 do godziny 15:30 w dniu poprzedzającym nieobecność, a w szczególnych przypadkach do godz. 9:00 tego samego dnia.
Tylko zgłoszona wcześniej nieobecność dziecka będzie uwzględniana przy płatności.


 

Kategoria: