HOT-INFO

Zaproszenie na Festiwal PowerON

 1 2 3 4
Tomasz Ciechański

Informacja dla rodziców i uczniów .

 

Zgodnie z przyjętym kalendarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole w dniach 29 – 30 kwietnia 2019 r. i 2 maja 2019 r. nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzja rodziców podjęta na wrześniowych spotkaniach). Zapewniamy zajęcia opiekuńcze w ramach działalności świetlicy szkolnej.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 26 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 24 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

Informacja dla uczniów i rodziców klas 1 – 7 i III gimnazjalnych

 

Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2018/2019 w związku z egzaminami ósmoklasistów w naszej szkole w dniach 15 – 16 – 17 kwietnia 2019 roku nie ma zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla klas 1 – 7 i III gimnazjalnych.

Tomasz Ciechański

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

15 kwietnia miejskie instytucje kultury i sportu zapraszają dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia czasu. W ramach zajęć proponują:

Fundacja EBU –  zajęcia z  wolontariuszami Fundacji ul. Piękna 26 ( 9.00-12.00, 25 osób)

MOSiR – doskonalenie pływania i jazdy na rolkach ( wymagane własne roli i kask), gry i zabawy sportowe (8.00-12.00, 60 osób)

O kolejnych propozycjach będziemy informowali na bieżąco.

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dla klas 0-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 12 kwietnia 2019r.

Tomasz Ciechański

 

Informacja egzaminy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim informuje, że  egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie z wyznaczonym terminem tj.

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) –  język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa) - język angielski

W tych dniach wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 8.00

Udział w egzaminie jest obowiązkiem każdego ucznia.

Istnieje możliwość przygotowania obiadu w dni egzaminów dla osób, które zgłoszą zapotrzebowanie do intendentki.

 

Tomasz Ciechański

STRAJK – informacja dla rodziców

Ze względu na decyzję o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika do strajku pracowników oświaty, z uwagi na brak możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które nie mogą być prowadzone bez nadzoru uprawnionej do tego osoby, na podstawie § 18 ust.2 pkt 2 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U z 2003r. nr 6 poz. 69  z póżn. zm./

Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wniosek Dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dla klas 0-VIII w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim w dniu 11 kwietnia 2019r.